Certifikat

Certifikat för Avenbolagen

Aven Rabbalshede är certifierade enligt kraven i SS EN ISO 9001, 14001 och 45001

Aven Holmestand är certifierade enligt kraven i NS-EN ISO 9001

Se certifikat från Jordbruksverket

Se certifikat från TRADA