Aven Rabbalshede AB

Klev 4
457 56 , Rabbalshede Sverige
+46 525 199 00
info@aven.se

Ulrika Jönsson

Ekonomichef

ulrika.jonsson@aven.se
+46 525 199 10


Henrik Andersson

Försäljningschef

henrik.andersson@aven.se
0525-199 08


Markus Westerhäll

Försäljning

Markus.Westerhall@aven.se
0525-199 09


Karin Kvernberg

HMS & Kvalitet

karin.kvernberg@aven.no
+47 97 05 37 40


Karl-Axel Ottosson

Produktionssamordnare

ka.ottosson@aven.se
0525-199 01


Bjørn Skou Andersen

VD

Bjorn.Skou.Andersen@aven.se
0525-199 04


Tom Jonsson

Teknik & IT

tom.jonsson@aven.se
0525-199 11


Jörgen Ericsson

Inköp/Logistik

jorgen.ericsson@aven.se
0525-199 05


Jörgen Johansson

Administration/Order

info@aven.se
0525-199 02


Tjänsten wbintegritet.se/aven-rabbalshede-ab används för att anmäla brottsliga handlingar som misstänkts begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av medarbetare på Aven. Som anställd kan du rapportera uppmärksammade eller misstänkta överträdelser i Avens verksamhet.

Läs mer och anmäl