VCI

Volatile Corrosion Inhibitor

Rostskydd i ångfas.

Genom att belägga förpackningsmaterial med VCI skyddas era produkter mot rost. VCI-inhibitorerna kondenserar ut via ångfas och belägger alla metallytor med ett korrosionsskyddande ytskikt. VCI neutraliserar jonvandringen mellan anoder och katoder.

I en tillsluten förpackning skapas ett jämviktsläge via diffusion vilket innebär att allt material som är inpackat i en VCI-förpackning får ett rostskydd med en korrosionsskyddande hinna.