Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy Avenbolagen

Vi ska genom god styrning av arbetsmiljön bidra till att aktivt arbeta för att förhindra olyckor och tillbud.

Vi ska efterleva de lagar och föreskrifter som finns samt använda vårt egna praktiska arbete för att ge ett positivt intryck av bolaget och vara ett gott föredöme. Vi ska jobba med ständiga förbättringar av vår arbetsmiljö och tillsammans med utvald extern partner att verka för en trygg, säker och positiv arbetsmiljö.

Vår ledningssystem i Norge för arbetsmiljö är certifierat enligt kraven i OHSAS 18001.