Historik

 1. Dansk Träemballage A/S (DTE) förvärvar Aven Holmestrand AS och Aven Rabbalshede AB

  Dansk Träemballage AS (DTE) skapades 1989 då Haastrup träemballage fusionerades med Ribe emballage.

  Sågverket i Haastrup grundades 1915 och verksamheten i Ribe är från 1581.

  Idag består DTE av Stampen, Haastrup, Brande, Ribe och Nielsen & Löjmar i Hvidovre

 2. Företagen namnändras till Aven med tillägg för ortsnamn för att stärka varumärket

  Företagen namnändras till Aven med tillägg för ortsnamn för att stärka varumärket. I samband med namnändringen förändras bolagsstrukturen så de operativa bolagen ägs av Aven Holding AB.

 3. Forsaträ AB förvärvar Aven bolagen

  Forsaträ AB förvärvar Aven AS i Holmestrand med dotterbolaget Aven Pallen i Rabbalshede

 4. Förvärvade Aven AS företaget Pallen AB i Rabbalshede

  1995 köpte företaget Aven (Holmestrand i Norge) Rabbalshede Pall. Företaget har en lång historia med start 1928 av Heine Aven, som då drev ett sågverk

 5. Startade en av bygdens söner, Einar Ung, tillverkning av fisklådor i Rabbalshede

  1962 startade ev bygdens söner, Einar Ung, tillverkning av fisklådor i Rabbalshede, norra Bohuslän. Från en blygsam start växte företget succesivt och produktfloran kom att omfatt även lastpallar, häckar och annat träemballage.