Varför Aven

Varför skall man använda Aven som leverantör?

Här har du skälen:

 1. Sortiment. Vi fixar nästan all slags lastbärare och träemballage, 4-vägspall, 2-vägspall, specialemballage, EUR-pall, pallkragar, häckar, lådor, board, spånskivor, virke mm, skräddarsytt efter Dina behov.
 2. Kunskap, tradition & teknik. Vi kan det här med att spika träemballage, det har vi gjort inom Aven sedan 1928. Vi började med att tillverka enkla fiskelådor men nu är det betydligt mer komplicerade emballagelösningar som erbjuds till främst tillverkande industrier. Vi använder 3D CAD program i vårt konstruktionsarbete.
 3. ISPM 15. Allt fler länder kräver att emballagevirke behandlas enligt ISPM 15,  värms till minst 56º C under 30 min, för att befria virket från ev. skadeinsekter. Virket från oss är behandlat på så sätt och vi har Jordbruksverkets licens för märkning enligt ISPM 15.
 4. Brandskydd. För att minska brandrisken är våra fabriker utrustade med ett modernt sprinklersystem kompletterat med ett så kallat Fire-fly automatiksläckningssystem. Om något ändå går snett kan vi få stödleveranser från någon av våra systerfabriker.
 5. Leveransservice. Normal leveranstid är 4-5 dagar efter order. Men vi ställer upp mitt i natten om så behövs och det har hänt att vi kört ut pallar söndag morgon till kunder som hamnat i knipa.
 6. Kvalitet & Miljö. Inom Aven är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Vi använder enbart torkat virke, fuktkvot max 20 procent, bl.a. för att undvika mögelangrepp.
 7. Långsiktighet. Vi gillar långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer, relationer som håller i både sol och regn. Det bästa beviset på att vi sköter oss är återkommande kunder. Vi har kunder som varit oss trogna i decennier under vår utveckling till en av Nordens ledande producenter av träemballage.
 8. Vi satsar för framtiden och investerar löpande i ny, modern utrustning. Vi har under de senaste verksamhetsåren investerat drygt 45 miljoner kronor i våra anläggningar för att stå bättre rustade inför framtiden.
 9. Stora inköp via Timbuy ger oss fördelaktiga priser på virke, spik och klots mm och därmed prisvärda slutprodukter.
 10. Transportörer som kör bara för oss på de flesta av våra anläggningar innebär att vi bättre kan styra transporterna efter Ditt behov.
 11. Rådgivning vid val av emballage. Våra säljare har jobbat i vår produktion och ger Dig tips om hur pallarna bör konstrueras för att leva upp till Dina krav. Bli inte förvånad om lösningen blir både bättre och billigare än vad Du tänkt Dig.
 12. Code of conduct. Inget fuffens av något slag, vi är övertygade om att hederlighet vinner i längden. Vi betalar vår personal anständiga löner enligt Svenska kollektivavtal. Allt vårt virke skall komma från legalt avverkade skogar. Vår ambition är att alltid följa god affärsetik och vara en god medborgare.