Dataskyddspolicy

Integritetspolicy

Vi på AVEN RABBALSHEDE AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi en integritetspolicy där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är AVEN RABBALSHEDE AB (org. Nr. 556147-1458) som är ansvarig för dina personuppgifter och ser till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor, funderingar eller vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

AVEN RABBALSHEDE AB
Klev 4, 45756 Rabbalshede

Tel. nr. 0525-19900

E-mail: info@aven.se

När samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen. Bl.a. samlar vi in information om dig vid offertarbete, när du lägger en order för våra produkter eller tjänster samt vid fakturering. Vidare samlar vi även in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss om de är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan nödvändig information som du lämnat till oss.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål men främst för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter gentemot dig, ge god service samt genomföra vårt arbete på ett effektivt sätt.

De personuppgifter som samlas in behandlas med nedan ändamål och laglig grund:

Ändamål med behandlingenLaglig grund
Behandla dina beställningar och returer

Kontakta med leveransbesked eller vid problem av leverans

Fullgörande av avtal
Utskick av generell information och riktade budskap

Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst

Skicka ut kundundersökningar

Intresseavvägning
Utskick av nyhetsbrevSamtycke

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. I sådana fall kommer du får information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi ser till att dina personuppgifter endast används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi kommer inte överföra eller sälja dina personuppgifter till en tredje part i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part i vissa fall, exempelvis när vi överlåter vissa funktioner för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Det kan bl.a. handla om e-posttjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på AVEN RABBALSHEDE AB arbetar för att säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som krävs enligt lag i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.

Vad har du för rättigheter?

  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
  • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du även begära att få dem rättade.
  • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att i vissa fall få begränsning av behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
  • Du kan i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett brev till AVEN RABBALSHEDE AB, adressen finner du högst upp i denna policy. Vänligen skicka med en giltig kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet eftersom vi måste kunna säkerställa att brevet är skickat till rätt person.

Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Dokument för nedladdning – Integritetspolicy för hemsidan (180517)


13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I RABBALSHEDE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION