Affärsidé och kärnvärden

Affärsidé

Att framgångsrikt utveckla, tillverka och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder i Sverige, Norge och Danmark med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och funktion.

Ägarens vision

Att vara Sverige, Norges och Danmarks ledande tillverkare av förpackningslösningar i trä. Tillverkningen skall vara så effektiv att vi har den lägsta tillverkningskostnaden per tillverkad enhet. Och målet skall vara att Avenbolagen har den bästa lönsamheten i branschen.