ISPM 15 / KD-märkning

Värmebehandling, märkning av emballagevirke enl ISPM 15

Allt fler länder kräver att träemballage som passerar landgränserna skall vara behandlat enligt ISPM 15. Detta innebär att virket skall värmebehandlas till 56 º C i virkets kärna under minst 30 minuter. Behandlingen görs för att befria virket från eventuella skadeinsekter.

IPPC (International Plant Protection Convention) har tagit fram denna standard, ISPM 15, som många länder refererar till och succesivt inför i sin nationella lagstiftning.

Aven är licensierad av Jordbruksverket för märkning enligt ISPM 15. (extern länk till Jordbruksverkets hemsida).

Aven innehar licens från Statens Jordbruksverk (SJV) som ger oss rätt att märka pallen med denna stämpel:

Värmebehandling, märkning av emballagevirke enl ISPM 15.

SE-O269 är Aven Rabbalshedes licensnummer.

HT (Heat Treatment) är värmebehandling utan torkning till minst 56ºC i virkets kärna under minst 30 minuter.

KD (Kiln Drying) är HT behandlat virke som dessutom har torkats till en medelfuktkvot på högst 20%.

DB (DeBarking) är barkat virke.

Observera att standarden ISPM 15 är tvingande vad gäller HT och DB men frivillig vad avser KD.

Länkar:

https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/tra-traprodukter-och-traemballage