Trä- och plywoodlådor

Träemballage

Varje låda har någon form av kundunik egenskap oavsett om den är av plywood eller trä. Det är efter kundens krav som vi utvecklar emballaget. Det är inte ovanligt att vi använder kompletterande material för att lösa kundens emballeringskrav på bästa sätt.

Trälådor

Det här är en stark och hållbar konstruktion som används när ett tätslutande emballage krävs. Trälådor går att få både med spontat och ospontat virke. Konstruktionen ger ett robust emballage som tål mycket stora påfrestningar.

Plywoodlådor

Genom att använda plywoodens unika egenskaper kan vi tillverka väldigt lätta och hållbara lådor. Vanligast är att de levereras som platta paket; s.k. knock-down. Konstruktionen är väldigt uppskattad då den är mindre skrymmande. Det ger mindre lagerkostnader och lägre fraktkostnader. Vid packning monteras plywoodlådan samman på ett smart sätt allteftersom packningen pågår, vilket ger ett mer ergonomiskt arbetssätt än att packa i en traditionell lådkonstruktion.

Kontakta oss för mer info om våra olika lösningar

Aven har erfarenhet av att tillverka emballage sedan 1928. Vi innehar flera viktiga certifieringar och vi använder bara torkat virke med en fuktkvot på max 20 procent för att undvika mögelproblem. Ni hittar kontaktuppgifter till våra tre olika anläggningar längre ner på sidan.