Produktbeskyttelse

Om du pakker gods som er følsomt for fukt, rust eller støt kan Aven tilby produkter som gir beskyttelse mot alle disse problemene.