ISPM 15/KD merking

Varmebehandling, merking av emballasjevirke i henhold til ISPM 15

Stadig flere land krevet at treemballasjen som importeres skal være behandlet i h t ISPM 15. Det innebærer at trelasten skal varmebehandles til minimum 56 grader i kjernen i minimum 30 minutter. Behandlingen sikrer at ikke innsekter overlever.

IPPC (International Plant Protection Convention) tar tatt fram denne standarden, ISPM 15, som mange land refererer til og suksessivt innfører i sine nasjonale lover.

Aven er lisensiert av Mattilsynet for å kunne merke produktene i henhold til ISPM 15.

Varmebehandling, merking av emballasjevirke i henhold til ISPM 15

NO-972 013 366 er lisens nummer til Aven Holmestrand

HT (Heat Treatment) er varmebehandling til minst 56 grader i virkets kjerne i minst 30 minutter, men uten tørking av trelasten.

KD (Kiln Dry) Betyr at trelasten er tørket til en middelfukt på maks 20%. Da er trelasten også HT-behandlet.
DB (DeBarking) er barket trelast.

I følge ISPM 15 må man gjennomføre HT og DB, men KD er frivillig.

Lenker:

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/tommer_trelast_og_treemballasje/treemballasje/