Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy for Aven-selskapene

Til våre kunder skal vi levere produkter og løsninger av optimal kvalitet til rett pris og med høy leveransesikkerhet. Gjennom engasjement, måling og oppfølging skal vi stadig oppnå forbedringer av vårt kvalitetssystem.
Aven Forsa og Aven Rabbalshede er sertifiserte i henhold til kravene i SS EN ISO 9001

Aven Holmestrand er sertifisert i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001