Forretningside og kjerneverdier

Forretningside

Vi skal framgangsrikt utvikle, produsere og selge trebaserte lastebærere og emballasje til industrikunder i Norge og Sverige med høye krav på kvalitet, leveringssikkerhet og funksjon.
Eierens visjon

Kjerneverdier

Vi skal være den ledende produsenten i Norge og Sverige av emballasjeløsninger i tre. Produksjonen skal være så effektiv at vi har den laveste produksjonskostnaden pr produsert enhet. Målet er at Aven selskapene har den beste lønnsomheten i bransjen.