Arbeidsmiljøpolicy

Arbeidsmiljø i Aven- selskapene

Gjennom aktivt arbeid og god styring av arbeidsmiljøet skal vi arbeide for å forhindre at ulykker go skader oppstår

Alle lover og forskrifter skal etterleves. I tillegg skal vi gjennom praktisk arbeid sikre at selskapene gir et positivt inntrykk og fremstår som et foregangsselskap. Vi arbeider systematisk med stadige forbedringer av vårt arbeidsmiljø og sammen med bedriftshelsetjenesten skal vi sørge for et trygt, sikkert og positivt arbeidsmiljø.
Vårt system for styring av helse- og sikkerhetsarbeid er sertifisert i henhold til OHSAS 18001.