Hvorfor Aven

Hvorfor skal man benytte Aven som leverandør?
Her ser du hvorfor

 

 1. Sortiment. Vi leverer nesten alle slags paller, lastebærere og treemballasje som 2-veispall, 4-veispall, spesialemballasje, Eur-pall, pallkarmer, trekasser, platekasser, finerplater, plywood plater, trelast etc. Alt kan leveres skreddersydd etter dine behov.
 2. Kunnskap, tradisjon og teknikk. Vi er dyktige på å spikre treemballasje, det har vi gjort hos Aven siden 1928. Det startet med enkle fiskekasser, men i dag tilbyr vi meget kompliserte emballasjeløsninger som tilbys til den produserende industrien. Vi benytter 3D CAD program i vår konstruksjon.
 3. ISPM 15. De fleste land krever at emballasjen må være behandlet i henhold til ISPM 15. Det betyr at all trelast må varmes opp til 56 grader i minimum 30 minutter for å drepe eventuelle skadeinnsekter. All trelast fra oss er behandlet i henhold til denne instruksen. Vi har lisens fra Mattilsynet for å merke våre produkter med ISPM 15.
 4. Brannforebygging. For å redusere brannrisikoen i våre fabrikker har vi installert moderne sprinkelanlegg i våre produksjonslokaler. I tillegg har vi automatisk slukkeanlegg i høvlene, Fire-fly system. Om situasjoner likevel oppstår vil våre ulike avdelinger hjelpe hverandre med leveranser.
 5. Leveringsservice. Normal leveringstid er 4-5 dager etter ordre, men det forhindrer ikke at vi kan levere på 1-2 dager om kunden krever det.
 6. Kvalitet, miljø og HMS. Hos Aven er vi sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 18001. Vi benytter kun tørr trelast med maks fuktighet på 20% for å unngå muggangrep.
 7. Langsiktighet. Vi arbeider målbevisst for å opprettholde og videreutvikle gode relasjoner med våre kunder. Det beste beviset på at vi oppnår disse relasjonene er at kundene blir hos oss. Vi har mange kunder som har vært trofaste hos oss i flere tiår og dette har medført at vi i dag er en av de ledende produsenter av treemballasje i Norden.
 8. Vi satser for fremtiden og investerer løpende i ny og moderne utrustingen. I løpet av de siste 4 årene har vi investert i ca 45 millioner i våre anlegg for å styrke vår konkurransekraft.
 9. Stor innkjøp gir oss fordelaktige priser på trelast, spiker og kloss mm.
 10. Rådgivning ved valg av emballasje. Våre selgere kan vår produksjon og gir deg tips om hvordan produktene bør konstrueres for å leve opp til dine krav. Bli ikke overrasket om løsningen blir både billigere og bedre enn hva du hadde tenkte deg.
 11. Fair play Vi er overbevist om at hederlighet vinner i lengden. Vår ambisjon er at alle etiske regler alltid skal reflekteres i all vår business.
 12. Kvalitet Vi skal levere produkter og løsninger av optimal kvalitet, til rett pris og med høy leveransesikkerhet. Gjennom engasjement, måling og oppfølging skal vi arbeide for stadige forbedringer i vårt kvalitetssystem.