Historikk

 1. Aven Holding AB kjøpte selskapet Sandby Lådfabrik AB i Karlholmsbruk

 2. Selskapet endret navn til Aven med tillegg av stedsnavnet for å forsterke varemerket.

  Samtidig med navneendringen ble selskapsstrukturen endret slik at de operative enhetene ble datterselskap til Aven Holding AB.

 3. Forsaträ AB solgte byggevarevirksomheten til NWP Norrskog og kjøpte Aven AS i Norge med datterselskapet Aven Pallen i Rabbalshede. Aven AS kjøpte Hedalm Treprodukter AS på Løten.

 4. Aven AS kjøpte selskapet Pallen AB i Rabbalshede

 5. Forsaträ AB startet leveranser til daværende Iggesunds Bruk.

 6. Einar Ung, en av bygdens sønner, startet produksjon av fiskekasser i Rabbalshede.

 7. Aven AS begynte å produsere og levere treemballasje til Hydro Aluminium i Holmestrand

 8. Sandby Lådfabrik AB startet å levere treemballasje til Scania Vabis.

 9. Anders Larsson, P G Börser og John Bennmarker startet et lite sagbruk i Forsa.

 10. Karl og Oskar Gustavsson, to av bygdens sønner, startet produksjon av fiskekasser i Sandby

 11. Heine Aven sr. startet sitt ambulerende sagbruk og ble dermed opphavet til dagens moderne fabrikk i Holmestrand