Tre- og Platekasser

Hver kasse har en kundeunik egenskap.Vi utvikler emballasjen etter kundens krav. Vi benytter ofte alternative materialer for å løse kundens emballasjekrav best mulig.